3D MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ FARO Laser Tracker

Úspěšně jsme realizovali investici do vlastního 3D mobilního měřícího zařízení FARO Vantage Laser Tracker. Tento moderní měřící systém s Innovmetric softwarem včetně sondy 6Probe nám umožní měření pozic či geometrických tolerancí u složitých svařenců, technologických celků a opracovaných dílů.