Modernizace strojního vybavení

V závěru roku  jsme uvedli do provozu karusel SK16 CNC  a nahradili tak stávající konvenční karusel.

Tato investice je dalším doplněním řady produktivního tvarového obrábění od průměru 300mm do průměru 1700mm.